Czyli z języka angielskiego – Colour Rendering Index = CRI, oznacza wskaźnik/współczynnik oddawania barw przedmiotów oświetlanych przez dane źródło światła. CRI wyraża się jednostką Ra.

Jednak jakie znaczenie ma ten parametr dla użytkownika kupującego oświetlenie LED?

Skala dla tego wskaźnika to od 0 do 100, gdzie maksymalna wartość odpowiada światłu słonecznemu, dziennemu. Jest to światło przyjęte jako wzorcowe – dające idealne warunki do oddawania naturalności barw przedmiotów i otoczenia. Dlatego producenci sztucznego oświetlenia dążą do naśladowania tego wzorca. Przekładając to na praktykę – im wyższy współczynnik CRI tym wierniejsze oddawanie naturalności barw.

Żarówki LED, o niskim współczynniku CRI na poziomie Ra <80 będą oddawać barwy w mniej naturalny, a co za tym idzie nieatrakcyjny sposób. Dlatego jeżeli kupujemy żarówki czy oprawy LED bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten parametr. Poza skutecznością świetlną wyrażaną w lumenach oraz poborem mocy, CRI to jeden z ważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę decydując się na zakup oświetlenia LED. Poniższy przykład ilustruje opisaną sytuację.

Porównanie wysokiego i niskiego współczynnika CRI

Porównanie wysokiego i niskiego współczynnika CRI

Jak widać niska wartość Ra powoduje, że oświetlany przedmiot wygląda mało atrakcyjnie. Dlatego z punktu widzenia naszego samopoczucia warto zainwestować w żarówki LED, o wyższym CRI.

Z reguły żarówki LED mają CRI na poziomie Ra = 70/80 i więcej, co daje już bardzo przyzwoite odwzorowywanie barw. Warto podkreślić, że zwiększenie współczynnika oddawania barw ma też wpływ na zmniejszenie strumienia świetlnego, dlatego żarówki LED o wysokim CRI oraz dużym strumieniu świetlnym są droższe z tego względu, że wymagają zastosowania nowoczesnych diod LED, które są droższe w produkcji.

Biorąc pod uwagę to, że ilość światła, jego natężenie i barwa ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, należy również brać pod uwagę aspekt wierności oddawania barw, kolorów jakimi się otaczamy na co dzień i wybierać oświetlenie LED o wysokim współczynniki CRI.