Sterowniki do LED znajdują zastosowanie w przestrzeniach wyposażonych w kilka niezależnych od siebie akcesoriów oświetleniowych. Umożliwiają sprawne i wygodne zarządzanie taśmami i oprawami LED w obrębie jednego lub wielu pomieszczeń. Zanim będziemy mogli cieszyć się pełną kontrolą nad światłem w naszym domu lub lokalu, musimy odpowiednio zaprogramować poszczególne strefy, czyli połączyć je ze sterownikiem. Z tego krótkiego poradnika dowiesz się, jak to zrobić! Za przykład niech posłuży nam wielofunkcyjny sterownik LED RGB z 4-strefowym pilotem RF.
Na początek kilka ważnych uwag. Przed przystąpieniem do montażu sterownika sprawdź, czy napięcie zasilacza odpowiada wymaganemu napięciu sterownika oraz czy zachowana jest poprawna polaryzacja (+/–). Na czas montażu koniecznie odłącz zasilanie! Możesz podłączyć je ponownie dopiero po poprawnym zamontowaniu zestawu. Wkładając baterie do pilota, nie dotykaj przycisków – możesz użyć go nie wcześniej niż trzy sekundy po umieszczeniu baterii. Pamiętaj również, by nie używać sterownika w miejscu narażonym na promieniowanie elektromagnetyczne, w przeciwnym razie może on nie działać poprawnie.

Przejdźmy już do programowania sterownika. Aby przyłączyć nową strefę do pilota, wystarczy wykonać trzy proste kroki:

  1. Wybierz strefę(od 1 do 4), do której chcesz przypisać, czyli zaprogramować, oświetlenie LED.
  2. Wyłącz zasilanie oświetlenia, które chcesz przypisać do sterownika, używając wyłącznika głównego lub wyciągając wtyczkę z gniazdka.
  3. Włącz oświetlenie i w ciągu trzech sekund naciśnij na pilocie przycisk włączający strefę, do której chcesz przypisać oświetlenie.

Jeśli operacja programowania strefy się powiedzie, oświetlenie zamiga trzy razy, po czym wyłączy się.

Odłączanie oświetlenia LED od przypisanej mu strefy również odbywa się w trzech prostych krokach:

  1. Sprawdź za pomocą pilota, do której strefy jest obecnie przyłączone oświetlenie.
  2. Wyłącz zasilanie tego oświetlenia, które chcesz rozłączyć, używając wyłącznika głównego lub wyciągając wtyczkę z gniazdka.
  3. Włącz zasilanie i przytrzymaj wciśnięty przycisk włączający daną strefę przez trzy sekundy.

Gdy operacja rozłączania będzie zakończona, oświetlenie zamiga sześć razy, po czym wyłączy się.

Powodzenia!